ଭାରତୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Fundamental Administrative Terminology (English-Odia) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ଶବ୍ଦକୋଷର ପରିଚୟାତ୍ମକ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏହିଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ।
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Operative

ପ୍ରବର୍ତ୍ତନୀୟ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ବ୍ୟାବହାରିକ, ଫଳପ୍ରଦ

Opinion

ମତ, ଅଭିମତ

Opposition

ଜନମତ ସର୍ବକ୍ଷେଣ

Option

ପସନ୍ଦ, ଇଚ୍ଛାଧୀନ, ବୈକଳ୍ପିକ, ଚୟନ

Oral

ମୌଖିକ, ବାଚନିକ

Order

ଆଦେଶ, ଶୃଙ୍ଖଳା, କ୍ରମ, ପନ୍ଥା, ଆଦେଶ ଦେବା, ଆଜ୍ଞା ଦେବା, ମଗାଇବା, ସଜାଇ ରଖିବା

Order cheque

ଆଦେଶ ଚେକ୍

Order of reservation

ଆରକ୍ଷଣ କ୍ରମ

Ordinance

ଅଧ୍ୟାଦେଶ

Organization

ସଂଗଠନ, ବ୍ୟବସ୍ଥା

Organization chart

ସଂଗଠନ ତାଲିକା

Organizer

ସଂଗଠକ

Oriented

ଅଭିମୁଖୀ

Original

ମୂଳ, ପ୍ରାଥମିକ, ମୌଳିକ

Original department

ମୂଳ ବିଭାଗ

Original sale deed

ମୂଳ ଦଲିର

Ostensible owner

ଦେଖାଣିଆ ମାଲିକ, ପ୍ରତୀୟମାନ ମାଲିକ

Outbreak

ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ, ବିଦ୍ରୋହ

Outfit allowance

ସାଜାସଜ୍ଜା ଭତ୍ତା

Outgoing member

ବହିର୍ଗାମୀ ସଭ୍ୟ, ବିଦାୟୀ ସଭ୍ୟ, ବହିର୍ଗମନ ସଭ୍ୟ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  ଭାରତବାଣୀ ଆପ୍ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ
  Bharatavani Windows App