ଭାରତୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Fundamental Administrative Terminology (English-Odia) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ଶବ୍ଦକୋଷର ପରିଚୟାତ୍ମକ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏହିଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ।
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Reproduction

ପ୍ରଜନନ, ପୁନରୁତ୍ପାଦନ, ପ୍ରତିରୂପ, ପ୍ରତିଲିପି

Republic day

ଗଣରାଜ୍ୟ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର, ଗଣରାଜ୍ୟ ଦିବସ

Repudiate

ପତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ଆଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା

Repugnant

ବିରୁଦ୍ଧ, ଅରୁଚିକର

Repurchase

ପୁନଃ କ୍ରୟ

Reputation

ଖ୍ୟାତି, ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସୁନାମ

Requirement

ଲୋଡ଼ା, ପ୍ରୟୋଜନ, ଲୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆବଶ୍ୟକତା, ଚାହିଦା

Requisite

ଆବଶ୍ୟକ, ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ

Requisite information

ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା

Requisites

ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ସମୂହ, ଆବଶ୍ୟକଗୁଣ ସମୂହ

Requisition

ଅଧଗ୍ରହଣ, ବରାଦ, ବରାଦ କରିବା, ଦରକାର ପଡ଼ିବା

Requisition form

ବରାଦ ଫର୍ମ

Requisition slip

ପରାଦ ଚିରକୁଟ

Rescue

ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ମୁକ୍ତ କରିବା, ଉଦ୍ଧାର, ମୁକ୍ତି, ରକ୍ଷା

Research work

ଗବେଷମା କାମ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ

Resentment

ଅପ୍ରସନ୍ନତା, ରୋଷ, ବିରକ୍ତି

Reservation

ସଂରକ୍ଷଣ, ଆରକ୍ଷଣ, ସର୍ତ୍ତ

Reservation fee

ଆରକ୍ଷଣ ଶୁଳ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ ପିସ୍

Reservation of post

ପଦ ସଂରକ୍ଷଣ

Reserve

ଆରକ୍ଷଣ କରିବା, ଅପ୍ରକାଶିତ ରଖିବା, ଜମା ରଖିବା, ସଂଚିତ ରଖିବା, ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ, ଆରକ୍ଷଣ, ଅତିରିକ୍ତ ଖେଳାଳି,

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  ଭାରତବାଣୀ ଆପ୍ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ
  Bharatavani Windows App